top of page

Skjøtsel av Knatten på Gullberget, gbnr. 94502_2_P

I forbindelse med at Beboerne rundt Knatten boligsameiet ønsker å utføre skjøtsel av trær og busker på gbnr. 94502_2_P så har det vært utarbeidet en skjøtselsplan av en frittstående anlegggartnermester og på bakgrunn av denne rapporten er det blitt søkt om skjøtsel av område via Bærum kommune som er ansvarlig for reguleringsplanen på vårt område.


Kommunen har gitt Huseierforeningen lov til å gjennomføre dette i henhold til søknad og skriv som dere kan finne under dokumenter på hjemmesiden til Huseierforeningen.


Det ble avholdt et møte med beboerne som er berørt 01.04.2019 og Huseierforeningen stilte med to representanter på møte. Alle berørte beboere ble varslet og kalt inn til møte og det ble vedtatt på møte å utføre skjøtselen etter planen som ble lagt fram.

14 visninger

Siste innlegg

Se alle

Garasjevask og feiing TORSDAG 14. September GARASJE 1 Gullberget 116 – 114 - 112 - 110 GARASJE 2 GARASJE Gullhaugveien 207 - 209 GARASJE 4 GARASJE Gullhaugveien 169 - 171 Garasjeplassen må være

Vi skal blant annet: · Rydde, feie og rake uteområder · Male litt diverse Det vil bli grilling og drikke etter dugnaden. Husk at dugnad ikke bare er arbeid, men også en lokal og sosial begiv

Styret vil informere om at vi til stadighet må ha service på garasjeportene våre. Tilbakemeldingen fra service-folkene er at dette kunne vært unngått om ikke de var utsatt for hærverk i form av påkjør

bottom of page