top of page

Ordinær generalforsamling tirsdag 16.04.2024.

Varsel om ordinær generalforsamling!


Ordinær generalforsamling er planlagt avholdt tirsdag 16.04.2024.

Alle saker som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, må være innlevert til styret innen: fredag 08.03.2024.


For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling er det ønskelig at:


• Det går klart frem at saken ønskes behandlet på ordinær generalforsamling

• Forslagsstiller formulerer en kort orientering for saken og et konkret forslag til vedtak For forslag som vil innebære ”større” økonomiske forpliktelser for Gullmyra Huseierforening, bør det på forhånd, av forslagsstiller, være utredet bl.a. kostnadsoverslag samt informasjon som gjør det mulig å kunne stemme over forslaget

• Hvis en sak anses lite egnet for behandling på ordinær generalforsamling, vil styret drøfte med deg om saken heller bør behandles på et styremøte

• Forslag sendes til styrets e-postadresse: thevroy@gmail.com Endelig innkalling følger senere. Med vennlig hilsen Gullmyra Huseierforening Styret

8 visninger

Siste innlegg

Se alle

Dugnad 11:00 lørdag 04.05.2024

Under årets dugnad skal vi blant annet: ·      Rydde, feie og rake uteområdene ·      Male litt diverse Det blir grilling og drikke etter dugnaden. Husk at dugnad ikke bare er arbeid, men også en loka

Datoer for garasjevask og feiing

Garasjevask og feiing TORSDAG 14. September GARASJE 1 Gullberget 116 – 114 - 112 - 110 GARASJE 2 GARASJE Gullhaugveien 207 - 209 GARASJE 4 GARASJE Gullhaugveien 169 - 171 Garasjeplassen må være

Det blir dugnad lørdag 13. mai 11:00

Vi skal blant annet: · Rydde, feie og rake uteområder · Male litt diverse Det vil bli grilling og drikke etter dugnaden. Husk at dugnad ikke bare er arbeid, men også en lokal og sosial begiv

Comments


bottom of page