top of page

Informasjon om Garasjeportene på område vårt!

Styret vil informere om at vi til stadighet må ha service på garasjeportene våre. Tilbakemeldingen fra service-folkene er at dette kunne vært unngått om ikke de var utsatt for hærverk i form av påkjørsler etc.

Resultatet er at vi bruker unødvendig mye penger på reparasjoner, som går utover felleskapet

Hvis dette fortsetter vil det gå utover vårt budsjett og vi må hente inn midler for å dekke disse unødvendige kostnaddene. Vår bønn til alle Huseierforeningens medlemmer er at dere alle er med å holder portene våre i god stand 🙂

14 visninger

Siste innlegg

Se alle

Ordinær generalforsamling tirsdag 16.04.2024.

Varsel om ordinær generalforsamling! Ordinær generalforsamling er planlagt avholdt tirsdag 16.04.2024. Alle saker som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling, må være innlevert til styret innen:

Datoer for garasjevask og feiing

Garasjevask og feiing TORSDAG 14. September GARASJE 1 Gullberget 116 – 114 - 112 - 110 GARASJE 2 GARASJE Gullhaugveien 207 - 209 GARASJE 4 GARASJE Gullhaugveien 169 - 171 Garasjeplassen må være

Det blir dugnad lørdag 13. mai 11:00

Vi skal blant annet: · Rydde, feie og rake uteområder · Male litt diverse Det vil bli grilling og drikke etter dugnaden. Husk at dugnad ikke bare er arbeid, men også en lokal og sosial begiv

bottom of page